Financijska matematika

Financijska matematika je izborni predmet na 3. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Gradivo koje se uči možemo primijeniti u svakodnevnom životu: potrošački kredit, kamatni račun, zajam… RFI

Nakon što se uspješno položi kolokvij stječe se pravi izlaska na završni ispit. Na kolokviju su zadaci, a u završnom ispitu teorijska pitanja.

Polaže se 1 kolokvij za koji moramo pripremiti sljedeće gradivo:

  • Jednostavni kamatni račun
  • Složeni kamatni račun
  • Pre(post)numerando uplate (isplate)
  • Zajam
  • Neprekidno ukamaćivanje
  • Potrošački kredit

Za pripremu kolokvija potrebno je 4 – 6 školskih sati.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295