Međunarodna ekonomija

Međunarodna ekonomija je obvezan kolegij na 2. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Teorije međunarodne trgovine nastoje odgovoriti na pitanje zašto pojedine zemlje trguju, pod kojim uvjetima te kakav je utjecaj međunarodne trgovine na blagostanje.

Instrukcije iz Međunarodne ekonomije uključuju sljedeća područja:Medunarodna

  • Osnovni pojmovi u ekonomiji (krivulja proizvodnih mogućnosti, krivulja indiferencije, pravac odnosa cijena…)
  • Teorije međunarodne razmjene (teorija apsolutnih prednosti, teorija komparativnih prednosti…)
  • Specijalizacija i koristi od trgovine
  • Područje međusobno probitačne razmjene
  • Minimalni uvjeti za trgovinu
  • Krivulja recipročne potražnje
  • Vanjskotrgovinska politika (carine, kontingenti…)
  • Devizni tečaj (deprecijacija, aprecijacija…)
  • Platna bilanca

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975