Mikroekonomija 1

Mikroekonomija 1 je obvezan kolegij na 1. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Prvo se polažu 2 kolokvija, a nakon toga završni ispit. Kolokviji se sastoje od teorijskih pitanja, grafova i zadataka.Mikroekonomija 1

Za 1. kolokvij naučiti ćemo rješavati zadatke iz sljedećih područja:

  • Ponuda, potražnja i tržišna ravnoteža
  • Elastičnost ponude i potražnje
  • Teorije potrošnje
  • Teorije ponašanja potrošača

Za 2. kolokvij naučiti ćemo rješavati zadatke iz sljedećih područja:

  • Proizvodnja u kratkom i dugom roku
  • Troškovi proizvodnje u kratkom i dugom roku
  • Elastičnost proizvodnje i troškova

Za pripremu kolokvija potrebna su 2 školska sata po kolokviju za izvanredne studente tj. 4 školska sata za redovne studente.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295