Matematika

Matematika je kolegij na 1. godini Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.Matematika

Za pripremu 1. kolokvija učimo:

  • Matrice – zbrajanje, oduzimanje, množenje, inverz
  • Determinante – prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda
  • Rješavati sustave linearnih jednadžbi – Cramerovo pravilo, Gaussova metoda eliminacije ili pomoću inverzne matrice
  • Jednostavni i složeni kamatni račun

Za pripremu 2. kolokvija učimo:

  • Derivacije – direktna derivacija, parcijalna derivacija jedne ili više varijabli
  • Ekstremi – jedne varijable, više varijabli, uvjetni i globalni ekstremi
  • Rast i pad funkcije
  • Točke infleksije i konkavnosti/konveknost
  • Koeficijent elastičnosti
  • Financijska matematika – periodične uplate/isplate, zajam, relativni i konformni kamatnjak

Za pripremu kolokvija potrebno je, u prosjeku, 6 školskih sati po kolokviju

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295