Računovodstvo

Računovodstvo je obavezan kolegij na 2. godini Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Gradivo je podijeljeno na dva kolokvija.Računovodstvo

Instrukcije za 1. kolokvij uključuju:

  • Osnovne računovodstvene kategorije
  • Temeljni financijski izvještaji
  • Sastavljanje početne bilance
  • Knjiženje poslovnih promjena na kontima stanja (aktiva i pasiva)
  • Utjecaj poslovnih promjena na bilancu i sastavljanje zaključne bilance

Instrukcije za 2. kolokvij uključuju:

  • Knjiženje poslovnih promjena na kontima uspjeha (troškovi, rashodi i prihodi)
  • Kalkulacije
  • Sastavljanje računa dobiti i gubitka
  • Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima
  • Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala

Za pripremu svakog kolokvija u prosjeku je potrebno 6-8 sati.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975