Metode poslovnog odlučivanja

Metode poslovnog odlučivanja u turizmu je obvezan kolegij na 4. godini preddiplomskog sveučilišnog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.Kvantitativne metode

Bodovi su podijeljeni na sljedeći način:

  • 2 kolokvija (2 x 24 bodova)
  • računski zadatak (1 x 16 bodova)
  • test iz aktivnost – pitalice (6 bodova)

Računski zadatak redovni studenti rješavaju na nastavi, a test iz aktivnosti kod kuće, dok izvanredni studenti kod kuće rješavaju i računski zadatak i test iz aktivnosti i moraju ih predati do unaprijed definiranog datuma.

Da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit potrebno je ostvariti minimalno 35 bodova.

KOLOKVIJI

Zadaci na 1. kolokviju:

  • vrste modela linearnog programiranja: opći, standardni, mješoviti, kanonski i dualni problem;
  • metode rješavanja problema linearnog programiranja: grafička i Simpleks metoda;
  • POM – QM računalna potpora.

Zadaci na 2. kolokviju:

  • transportni problem: formulacija, metode postavljanja početnog rješenja (metoda SZ kuta i metoda najmanjih troškova), metode optimizacije (MODI metoda i metoda „skakanja s kamena na kamen“);
  • model asignacije: Mađarska metoda;
  • teorija matričnih igara: čiste i mješovite matrične igre, grafička i analitička metoda.

ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit nosi 30 bodova i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 15 bodova.

Za pripremu kolokvija potrebno je 6 školskih sati po kolokviju.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295