Instrukcije iz kontrolinga-FMTU-1. kolokvij

Instrukcije iz kontrolinga za 1. kolokvij uključuju sljedeća područja:

  • Analiza i ocjenjivanje kadrovskih resursa
  • Analiza i ocjenjivanje stalne imovine
  • Analiza i ocjenjivanje tekuće imovine

FMTU-KTR-K1_redInstruktorica: Iva, 098 91 33 975

Instrukcije iz računovodstva-EFRI-1. kolokvij-redovni

BILANCA predstavlja jedan od temeljnih financijskih izvještaja koji prikazuje stanje IMOVINE, KAPITALA i OBVEZA na određeni dan.

Instrukcije za 1. kolokvij uključuju sastavljanje početne bilance, knjiženje poslovnih promjena na T kontima, zaključna knjiženja, utvrđivanje financijskog rezultata i sastavljanje računa dobiti i gubitka.

RAČUN DOBITI I GUBITKA jedan je od temeljnih financijskih izvještaja koji prikazuje uspješnost poslovanja.

EFRI-R-red_K1

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975