Instrukcije iz računovodstva-FMTU-1.kolokvij

Imovina predstavlja sve resurse s kojima neko poduzeća raspolaže, a može se financirati iz vlastitih izvora (kapital) ili iz tuđih izvora (obveze).

Instrukcije iz računovodstva za poduzetnike-VELERI-K1

RačunovodstvoPrema Zakonu o računovodstvu, svaki poduzetnik dužan je prikupljati i obrađivati podatke na temelju knjigovodstvenih isprava, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje, poštujući pri tome računovodstvene standarde i temeljna načela urednog knjigovodstva.

Godišnji financijski izvještaji poduzetnika dostupnu su na web stranicama Financijske agencije (FINA).

Na instrukcijama za 1. kolokvij iz računovodstva za poduzetnike naučit ćemo: