Informatika

Informatika je kolegij koji se sluša na 1. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci. U području informatike nudimo instrukcije iz sljedećeg:Informatika

  • Korištenje računala i upravljanje datotekama (Microsoft  Windows)
  • Obrada teksta (Microsoft Word)
  • Tablične kalkulacije (Microsoft Excel)
  • Prezentacije (Microsoft PowerPoint)
  • Rad u mreži i Internet (Microsoft Outlook)

Osim za ovaj kolegij, instrukcije iz informatike koristit će vam i na ostalim kolegijima te kod pisanja seminarskih radova. Naučit ćemo:

  • Pravilno numerirati stranice
  • Izraditi sadržaj
  • Umetnuti fusnote
  • Kreirati tablice, grafikone

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975