Matematička analiza

Znanje stečeno na matematici primjenjuje se u matematičkoj analizi. Kolegij je obvezan na 2. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci.Financijsko računovodstvo

Novost je da se polaže samo 1 kolokvij umjesto dosadašnja 2 kolokvija. Nakon položenog kolokvija stječe se pravo izlaska na završni ispit. Za pripremu kolokvija moramo naučiti rješavati sljedeće tipove zadataka:

  • Ekstremi funkcije jedne varijable
  • Ekstremi funkcije više varijabli
  • Uvjetni ekstremi
  • Elastičnost

Za pripremu kolokvija potrebno je 8 – 10 školskih sati.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295