Poslovne financije

Poslovne financije su obvezan kolegij na 3. godini (zimski semestar) Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Poduzetništvo

KOLOKVIJ

Redovni studenti polažu 2 kolokvija koja čine 70% ocjene (2 x 35%) i na kojima je potrebno ostvariti minimalno 35% da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit. Kolokvij sadrži ispitna pitanja koja mogu biti esejska, na zaokruživanje i nadopunjavanje te zadatke.

Zadaci na 1. kolokviju:

  • vremenska vrijednost novca – kamatni račun (jednostavan i složen obračun, dekurzivan i anticipativan obračun), post(pre)numerando uplate(isplate), zajam;
  • investicijski projekt – ekonomski ili računovodstveni kriteriji (profitabilnost ukupnog ulaganja, profitabilnost prosječne vrijednosti ulaganja i stupanj pokrića tražene profitabilnosti očekivanom) i financijski kriteriji (neto sadašnja vrijednost, indeks profitabilnosti, interna stopa prinosa i razdoblje povrata) za procjenu kapitalnih ulaganja.

Zadaci na 2. kolokviju:

  • obveznice – anuitetne obveznice, kuponske obveznice, jednokratne obveznice i obveznice bez kupona;
  • dionice – sadašnja vrijednost dionice, vrijednost dionice na kraju n – te godine, očekivana stopa prinosa;
  • prosječni ponderirani trošak kapitala.

ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 15%. Završni ispit sadrži ispitna pitanja koja mogu biti esejska, na zaokruživanje i nadopunjavanje te zadatke.

Zadaci na završnom ispitu:

  • financijska analiza – pokazatelji likvidnosti, pokazatelj pokrića kamata, Du Pontov sustav pokazatelja;
  • radni kapital – upravljanje potraživanjima, zalihama i novcem;
  • vrijednosni papiri – prinos i rizik.

Izvanredni studenti polažu završni ispit na kojem se testira znanje cjelokupnog gradiva. Za položiti kolegij je potrebno ostvariti minimalno 45% od mogućih 100%.

Završni ispit se sastoji od:

  • teorija: ukupno 60 bodova (pitanja na zaokruživanje, nadopunjavanje i esejska te kratki zadaci);
  • zadaci: ukupno 40 bodova (4 zadatka po 10 bodova).

Za pripremu kolokvija potrebna su 4 školska sata po kolokviju, a za pripremu završnog ispita 2 školska sata tj. 8 – 10 školskih sati za cjelokupno gradivo.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295