Poslovne financije

Poslovne financije su obvezan kolegij na 3. godini (zimski semestar) preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Poduzetništvo

KOLOKVIJ

Redovni studenti polažu 2 kolokvija koja čine 70% ocjene. Svaki kolokvij nosi 35 bodova i potrebno je ostvariti minimalno 50% (17,5 bodova) na svakom kolokviju da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit. Kolokvij se sastoji od teorijskih pitanja (esejska, na zaokruživanje i nadopunjavanje) i računskih zadataka.

Zadaci na 1. kolokviju (1. ishod):

 • Vremenska vrijednost novca – kamatni račun (jednostavan i složen obračun, dekurzivan i anticipativan obračun), post(pre)numerando uplate(isplate), zajam;
 • Investicijski projekt – financijski kriteriji (neto sadašnja vrijednost, indeks profitabilnosti, interna stopa prinosa i razdoblje povrata) za procjenu kapitalnih ulaganja.

Zadaci na 2. kolokviju (2. ishod):

 • Obveznice – anuitetne obveznice, kuponske obveznice, jednokratne obveznice i obveznice bez kupona;
 • Dionice – sadašnja vrijednost dionice, vrijednost dionice na kraju n – te godine, očekivana stopa prinosa;
 • WACC (prosječni ponderirani trošak kapitala).

ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50 % (15 bodova). Završni ispit se sastoji od teorijskih pitanja (esejska, na zaokruživanje i nadopunjavanje) i računskih zadataka.

Zadaci na završnom ispitu (3. ishod):

 • Financijska analiza – pokazatelji likvidnosti, pokazatelj pokrića kamata, Du Pontov sustav pokazatelja;
 • Radni kapital – upravljanje potraživanjima, zalihama i novcem;
 • Vrijednosni papiri – prinos i rizik.

Izvanredni studenti polažu integrirani ispit na kojem se testira znanje cjelokupnog gradiva. Za položiti kolegij je potrebno ostvariti minimalno 50% iz svakog ishoda:

 1. ishod (1. kolokvij) – 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)
 2. ishod (2. kolokvij) – 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)
 3. ishod (završni ispit) – 30 bodova (minimalno 15 bodova)

Za pripremu kolokvija potrebna su 4 školska sata po kolokviju, a za pripremu završnog ispita 2 školska sata tj. 8 – 10 školskih sati za cjelokupno gradivo.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295