Kvantitativne metode

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje je obvezan kolegij na 1. godini (zimski semestar) diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

KOLOKVIJI I TESTOVIKvantitativne metode

Redovni studenti polažu 2 kolokvija i 2 testa. Svaki kolokvij nosi 30 bodova, a svaki test 5 bodova. Kolokviji i testovi čine 70% ocjene. Iz svakog je ishoda potrebno ostvariti minimalno 50% da bi se steklo pravo izlaska na završni ispit:

  • ishod (1. kolokvij i 1. test) – 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)
  • ishod (2. kolokvij i 2. test) – 35 bodova (minimalno 17,5 bodova)

Zadaci na 1. kolokviju (1. ishod):

  • matematički formulirati problem linearnog programiranja;
  • napisati kanonski oblik i obrazložiti značenje strukturnih i dopunskih varijabli;
  • odrediti optimalno rješenje grafičkom metodom i interpretirati ga;
  • interpretirati izvješće o rješenju i izvješće o osjetljivosti.

Zadaci na 2. kolokviju (2. ishod):

  • ocijeniti model linearne regresijske funkcije, napisati kako glasi ocijenjena regresijska funkcija i interpretirati značenje ocijenjenih parametara;
  • izračunati odgovarajuće vrijednosti i upotpuniti računalni ispis višestrukog regresijskog modela, interpretirati izračunate vrijednosti, testirati statističku značajnost pojedinih nezavisnih varijabli (t – test) i cjelokupnog modela (F – test);
  • interpretirati dummy varijable.

ZAVRŠNI ISPIT

Završni ispit (3. ishod) nosi 30% ocjene i za prolaz je potrebno ostvariti minimalno 50% (15 bodova). Završni se ispit sastoji od teorijskih pitanja.

Izvanredni studenti polažu kolegij po istom modelu kao i redovni studenti (2 kolokvija, 2 testa i završni ispit).

Za pripremu kolokvija potrebna su 4 školska sata po kolokviju.

Instruktorica: Tina, 098 92 02 295