Menadžersko računovodstvo

Menadžersko računovodstvo (za razliku od financijskog računovodstva koje je orijentirano eksternim korisnicima) je dio računovodstvenog informacijskog sustava koji je orijentiran na interne korisnike jer pruža informacije koje služe kao osnova za donošenje poslovnih odluka.

Menadžersko računovodstvo je obvezan kolegij na 3. godini Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Gradivo je podijeljeno na dva kolokvija.Menadžersko računovodstvo

Instrukcije za 1. kolokvij uključuju:

  • Sastavljanje računa dobiti i gubitka po metodi ukupnih troškova i metodi djelomičnih troškova
  • Sastavljanje obračuna s jednim i više stupnjeva doprinosa pokrića
  • Određivanje profitabilnosti i popularnosti proizvoda

Instrukcije za 2. kolokvij uključuju:

  • Sastavljanje izvještaja USALI
  • Metode alokacije troškova (direktna i indirektna)
  • Metode kalkulacija (tradicionalna i temeljem procesa)
  • Ciljni troškovi

Za pripremu svakog kolokvija u prosjeku je potrebno 4-6 sati.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975