Računovodstvo MSP

Poduzeća se klasificiraju na mala, srednja i velika s obzirom na broj zaposlenih, ukupnu imovinu i ukupan godišnji prihod. Računovodstvo malih i srednjih poduzeća kolegij je koji se polaže na 2. ili 3. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci (kao obvezni ili kao izborni) ovisno o smjeru.

RačunovodstvoInstrukcije za 1. kolokvij uključuju:

 • Sastavljanje bilance i računa dobiti i gubitka
 • Knjiženje pripajanja poduzeća (pozitivan i negativan goodwill)
 • Knjiženje poslovnih promjena unutar dugotrajne imovine
  • Nabava i prodaja materijalne i nematerijalne imovine
  • Ulaganja u financijsku imovinu
 • Nabava i utrošak zaliha sirovina, materijala
 • Nabava i prodaja robe

Instrukcije za 2. kolokvij odnose se na:

 • Korektivna knjiženja (aktivna i pasivna vremenska razgraničenja)
 • Raspored troškova kod proizvodnih i trgovinskih poduzeća
 • Obračun i knjiženje financijskog rezultata

Za pripremu oba kolokvija u prosjeku je potrebno 8-10 sati.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975