Računovodstvo financijskih institucija

Financijske institucije kao što su banke, kreditne unije i osiguravajuća društva također  trebaju voditi računovodstvo. One su obvezne (kao i poduzetnici) voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje.

RFIRačunovodstvo financijskih institucija obvezni je kolegij na 3. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci za smjer financije i računovodstvo. Gradivo je podijeljeno na kolokvij i završni ispit. Na pripremama za kolokvij vježbaju se knjiženja iz sljedećih područja:

  • Materijalna i nematerijalna imovina banaka
  • Novac i novčana sredstva banaka
  • Obveze banaka
  • Prihodi i rashodi banaka
  • Izvanbilančni instrumenti banaka
  • Najmovi

Zadaci koji se rade na pripremama za završni ispit odnose se na računovodstvo osiguravajućih društava.

Za pripremu kolokvija u prosjeku je potrebno 6-8 sati, a za pripremu završnog ispita 2-4 sata.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975