Kontroling

Kontroling predstavlja efikasan suvremen koncept upravljanja poslovnim rezultatom poduzeća, a obuhvaća koordinaciju i vezu planiranja i informiranja, te analizu i kontrolu ljudskih, materijalnih i financijskih resursa radi ostvarenja postavljenih ciljeva poduzeća.Kontroling

Kontroling je kolegij koji se polaže na 4. godini Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Gradivo je podijeljeno na 2 kolokvija i 2 računska zadatka.

Instrukcije iz kontrolinga uključuju sljedeća područja:

  • Analiza izvršenja plana poslovanja i analiza odstupanja od plana
  • Analiza i ocjenjivanje kadrovskih resursa
  • Analiza i ocjenjivanje stalne imovine
  • Analiza i ocjenjivanje tekuće imovine
  • Analiza i racionalizacija troškova poslovanja
  • Mjerenje i ocjenjivanje poslovnog rezultata i poslovne uspješnosti

Za pripremu svakog kolokvija potrebno je u prosjeku 6-8 sati, a za pripremu računskih zadataka 2-4 sata.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975