Financijsko računovodstvo

Financijsko računovodstvo 1 obvezni je kolegij  na 3. godini Ekonomskog fakulteta u Rijeci za smjer financije i računovodstvo i smjer poduzetništvo, dok je financijsko računovodstvo 2  obvezni kolegij na 1. godini diplomskog studija za smjer financije i bankarstvo. Ostali smjerovi mogu odabrati ovaj kolegij kao izborni.

Financijsko računovodstvoNa instrukcijama iz financijskog računovodstva vježbat ćemo:

 • Sastavljanje početne bilance
 • Knjiženje poslovnih promjena na kontima glavne knjige
  (nabava i prodaja dugotrajne imovine, ulaganja u dionice i obveznice, nabava sirovina i materijala, nabava i prodaja robe…)
 • Korektivna knjiženja (aktivna i pasivna vremenska razgraničenja, amortizacija)
 • Sastavljanje izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti
  • po metodi razvrstavanja rashoda po prirodnim vrstama
  • po metodi razvrstavanja rashoda prema funkciji
 • Sastavljanje izvještaja o novčanom tijeku
  • primjenom direktne metode
  • primjenom indirektne metode

Za cjelokupnu pripremu potrebno je 14 – 16 sati.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975