Restrukturiranje i sanacija poduzeća

Financijsko restrukturiranje uključuje promjene u strukturi bilance, računa dobiti i gubitka i računa novčanih tokova.

Sanacija je postupak koji se provodi kada je poduzeće zapalo u velike financijske teškoće. Kako bi se prepoznalo poduzeće koje je u teškoćama pristupa se analizi temeljnih financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja.Restrukturiranje i sanacija

Na instrukcijama iz kolegija restrukturiranje i sanacije poduzeća učit ćemo sljedeće:

  • Izračun i interpretacija pojedinačnih financijskih pokazatelja (pokazatelji financiranja, pokazatelji zaduženosti, pokazatelji likvidnosti, pokazatelji profitabilnosti, pokazatelji investiranja)
  • Sustav financijskih pokazatelja – Du Pont
  • Altmanov Z-Score Model
  • BEX – Business Excellence Indeks
  • Analiza točke pokrića (Break-Even-Point)
  • Spajanje i pripajanje poduzeća

Za pripremu ispita iz kolegija restrukturiranje i sanacija u prosjeku je potrebno 8-10 sati.

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975