Instrukcije iz računovodstva-FMTU-1.kolokvij

Imovina predstavlja sve resurse s kojima neko poduzeća raspolaže, a može se financirati iz vlastitih izvora (kapital) ili iz tuđih izvora (obveze).

BILANCA je temeljni financijski izvještaj koji prikazuje stanje imovine, kapitala i obveza na određeni dan.

Instrukcije za 1. kolokvij odnose se na sastavljanje početne bilance, knjiženje poslovnih promjena na T kontima i sastavljanje zaključne bilance.

FMTU-R-K1

Instruktorica: Iva, 098 91 33 975