Tag Archives: računovodstvo

Instrukcije iz računovodstva za poduzetnike-VELERI-K1

RačunovodstvoPrema Zakonu o računovodstvu, svaki poduzetnik dužan je prikupljati i obrađivati podatke na temelju knjigovodstvenih isprava, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje, poštujući pri tome računovodstvene standarde i temeljna načela urednog knjigovodstva.

Godišnji financijski izvještaji poduzetnika dostupnu su na web stranicama Financijske agencije (FINA).

Na instrukcijama za 1. kolokvij iz računovodstva za poduzetnike naučit ćemo:

Instrukcije iz računovodstva-EFRI-K1

Temeljni financijski izvještaji su:Instrukcije FMTU

  • bilanca (izvještaj o financijskom položaju),
  • račun dobiti i gubitka (izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti),
  • izvještaj o novčanom tijeku,
  • izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.

Na pripremama za 1. kolokvij vježbat ćemo: